Rasmus har muskelsvind
- og et succesfuldt firma

Få et hurtigt tilbud

[En gul firkant ses øverst med teksten “Rasmus har muskelsvind – og et succesfuldt firma”.]

Rasmus siger: Jeg skal ud og bevise mit værd hver gang, at jeg skal skaffe en ny kunde eller lave et job for en ny kunde.

[Klapsalver]

Vi ved godt, at vi skal kompensere for, at vi sidder i en kørestol, eller at vi gør nogle ting på en anden måde, eller den usikkerhed, der kan være omkring, hvad vi kan.

Det her med at skulle ud og så føle, at jeg var elefanten i rummet, altså når jeg kommer med min store kørestol som den eneste.

Jeg startede virksomheden sammen med en kammerat, da vi var helt unge. Vi startede med at lave hjemmesider til også at lave nogle små videoproduktioner til noget web-tv rundt omkring.

Her i den senere tid så har det rigtig meget været sådan noget med livestreaming, særligt på grund af Corona og sådan nogle ting.

Jeg har jo også tvivlet på, kan jeg i virkeligheden … kan jeg i virkeligheden gøre det her, ikke?

Og her har vi, kan man sige, hjertet i hele vores operation, når vi sender live. Vores videomixer og alt til at … ligesom at afvikle en live-sending.

Jamen altså når vi er ude at lave en produktion, så er min rolle lidt sådan det, man kalder … hvad kan man sige, tv-producer.

Jamen jeg har muskelsvind. Og for mit vedkommende har jeg kunne gå, indtil jeg var 10 år. Så nu sidder jeg permanent i kørestol, og det gør jo selvfølgelig også, at jeg skal kunne komme ind alle de steder, jeg skal ud at arbejde.

Efterhånden går det ret godt for min virksomhed. Det stryger fremad, og vi laver mange flere produktioner, end vi har gjort før.

Esben Bjerre Hansen (radiovært) siger: Tak for i aften.

[Folk jubler og klapper]

Peter Falktoft siger: Åh nej, nu tror de bare, det … Nu tror folk bare, det er et politisk parti.

Rasmus siger: Jeg tror helt sikkert godt, der kan være en frygt blandt mennesker med handicap for, om de kan være med i en iværksætterbranche og det her med at starte en virksomhed.

[Jacob Haugaard synger et kort uddrag af “Det’ Hammer Hammer Fedt”]

Rasmus forsætter: Jeg synes, der er mange, der spørger mig ind til forskellige aspekter. Det er også sådan nogle ting, der har været svært for mig, dengang jeg ligesom startede op, det her med at skulle ud og så føle, at jeg var elefanten i … i rummet. Altså når jeg kommer i min store kørestol som den eneste.

Og så tror jeg også bare sådan … af natur, at jeg synes, det er spændende at have ligesom en … fingeren på pulsen over det hele og være ligesom … den der projektleder på en produktion.

Efterhånden føler jeg jo også, at jeg er blevet så meget en del af det, så at det ikke er noget, der fylder så meget mere faktisk. Jeg føler ikke, at jeg oplever, at jeg bliver set skævt til, eller at der er en mistro til, øh, om jeg kan levere.

Når man laver sådan en produktion, hvor at folk bare er … øh … megabegejstrede –

Peter Falktoft siger: Så for satan.

[Klapsalver]

Rasmus fortsætter: Så giver det virkelig bare sådan en … en indre glæde, kan man sige altså. Lige pludselig hvor man føler, at ens handikap overhovedet ikke fylder noget.

Rasmus peger og siger, mens der arbejdes på at sætte udstyr op: Den hører til lydmixeren herovre.

Rasmus fortæller videre: Der bliver lavet denne hersens iværksætter-bootcamp for mennesker med handikap. Og det, synes jeg, er en megagod idé.

Det handler om at måske også få italesat, at der også er plads til mennesker med handikap i iværksættermiljøet.

Rasmus siger, mens han forbereder en videoproduktion: Men ellers … den er også … så vidt jeg husker, er den lidt langt oppe, skruen.

Rasmus fortæller videre: Alle kan bidrage. Alle kan føle, at man er en … både en del af samfundet, men også at man bidrager, man får noget værdifuldt ud af sin hverdag.

[TV2 Lorry står skrevet henover skærmen]