Tilgængelige virtuelle møder

På billedet ses folk der sidder i en hestesko og holder et møde. Billedet er taget skråt oppe fra. Foran mødedeltagerne er mikrofoner og et kamera optager også deltagerne så folk kan følge med derhjemme.

Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) ville som mange andre under COVID-19-pandemien forsøge sig med virtuelle møder.

Men når man har en medlemsskare, som både er udfordret med syns- og høreproblemer, kan det umiddelbart ikke virke som en nem løsning at lave et virtuelt møde baseret på lyd og billede.

Sammen med FDDB fik vi identificeret udfordringerne, og med en detaljeret audio-visuel planlægning, fik vi skræddersyet et virtuelt møde, hvor alle kunne være med.

Med tre separate live-forbindelser og en række tekniske løsninger kom vi i mål.

Sådan sikrede vi deltagelse for svagtseende, døve og døvblinde

FDDBs medlemmer spænder bredt med forskellige grader af syns- og høreudfordringer.

For at afvikle mødet så tilgængeligt som muligt, skulle udsendelsen dels gøres tilgængeligt for deltagerne, som så med hjemmefra, men også for FDDBs bestyrelse, som var til stede i salen.

De virtuelle deltagere

For at sikre en så tilgængelig oplevelse som muligt for de virtuelle deltagere leverede vi tre separate live-forbindelser.

  • Main livestream – som man normalt ville producere en liveudsendelse
  • Syns- og taletolkning
  • Tegnsprogstolkning

Dertil blev der udviklet et simpelt website, hvor der let kunne navigeres til det ønskede live-spor.

Websitet var udviklet til at overholde alle tilgængelighedskravene WCAG 2.1 AA, så det spillede bedst muligt sammen med potentielle tilgængelighedshjælpemidler, som medlemmerne måtte bruge.

De fysiske deltagere

Blandt de fysiske deltagere var der ligeledes behov for en række tiltag, så alle kunne deltage.

  • Der blev lavet teleslynge for deltagere med høreapparat. Her kunne de høre samme lydspor, som blev sendt ud på nettet.
  • Oversættelse til og fra tegnsprog
  • Tale-til-tekst-tolkning

Ovenstående sikrede, at alle kunne kommunikere med og forstå hinanden på tværs af syns- og høreudfordringer.

Sådan så det ud for de virtuelle deltagere