Vores betingelser

Opdateret: 2022-08-25

1. Benyttelse af uddrag

We Are Wonder ApS forbeholder sig retten til at benytte uddrag fra produktioner (eksempelvis skærmbilleder, videoklip, og lydklip) i markedsføringsmateriale.

2. Kreditering

We Are Wonder ApS forbeholder sig retten til at benytte kundens firmanavn og logo som kundereference på hjemmeside og i markedsføringsmateriale.

We Are Wonder ApS forbeholder sig retten til at kreditere We Are Wonder ApS i slutningen af live-produktioner (eksempelvis ved livestreaming).

3. Videoproduktion

3.1 Ikke gennemførte produktioner

We Are Wonder ApS påtager sig ikke ansvar for manglende gennemførelse af produktioner, når det sker som følge af leverandørsvigt (eksempelvis manglende levering eller stabilitet af ydelser fra streaming-platforme, internetudbydere, elektricitet, m.fl.).
Hvis We Are Wonder ApS er årsagen til, at en produktion ikke kan gennemføres, skal kunden fritages fra at betale de af produktionens omkostninger, som ligger hos We Are Wonder ApS.

3.2 Afbestilling

Bestilte produktioner kan afbestilles indtil 7 arbejdsdage før produktionsstart uden omkostninger for kunden.
Ved afbestilling af produktioner mellem 2-7 arbejdsdage før produktionsstart faktureres 50% af produktionsprisen.
Såfremt We Are Wonder ApS forud for afbestillingen har haft omkostninger, udført arbejde, eller afholdt møder som del af produktionen, forbeholder We Are Wonder ApS sig retten til at fakturere for disse.
Ved afbestilling mindre end 2 arbejdsdage før produktionsstart forbeholder We Are Wonder sig retten til at fakturere den fulde pris for produktionen.
Såfremt We Are Wonder ApS har direkte produktionsomkostninger til køb af produkter eller ydelser (eksempelvis eksterne fotografer, indlejet udstyr, eller køb af software), og hvis We Are Wonder Aps ikke kan få disse produkter eller ydelser refunderet, vil disse omkostninger afholdes af kunden ved afbestilling af produktionen.